Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2017

Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού στο Βραχόκηπο με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τη μέχρι σήμερα πορεία του Συνεταιρισμού Υποβολή και…

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2016

Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση στις 28 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού στο Βραχόκηπο με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τη μέχρι σήμερα πορεία του Συνεταιρισμού Υποβολή και…

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 2015

Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού στο Βραχόκηπο με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τη μέχρι σήμερα πορεία του Συνεταιρισμού Έγκριση του…