Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2018

Σας καλούμε σε Γενική Συνέλευση στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του οικισμού στο Βραχόκηπο με  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Ενημέρωση από το Δ.Σ. για τη μέχρι σήμερα πορεία του Συνεταιρισμού
  2. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού για το Οικονομικό Έτος 2018
  3. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019

Σε περίπτωση μη απαρτίας (παρουσία τουλάχιστον των μισών μελών) η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1667/1986 και το άρθρο 16 του καταστατικού μας, θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, στις 3 Δεκεμβρίου 2018, ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Η.Δ.

Σε περίπτωση που στις 3/12/2018 δεν υπάρξει απαρτία (παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των μελών) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας

Μ. Παπαντωνάκης                                                Π. Γαλάτης